Get Adobe Flash player

kc

Info

JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ
Trubarjeva cesta 5
8310 Šentjernej

 

Tajništvo:      07 39 33 591

e-mail:

tajnistvo@jp-eds.si

 

KC blagajna: 07/39 31 371

e-mail:

blagajna@kc-sentjernej.si

VZDRŽEVANJE CEST

dežurna služba

telefon: 031 739 701

od PON do PET od 15.00 dalje

SOBOTA, NEDELJA od 00.00 do 24.00

 

Sejemska dejavnost

Na podlagi 6. člena Odloka o upravljanju tržnice-sejmišča v Občini Šentjernej, ki je bil sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 22.06.2005, je naše podjetje zadolženo za upravljanje s sejemskim prostorom v Šentjerneju.

Vabimo vas, da se v letu 2016 kot ponudnik izdelkov udeležite sejmov v Šentjerneju. Cena za najem prostora znaša 0,80 € / m2površine (v ceno ni vštet DDV).

V kolikor ste zainteresirani za prodajo v naslednjem letu, vas prosimo, da izpolnite priloženo vlogo, na kateri so navedeni datumi izvajanja sejemske dejavnosti v letu 2016 in nam jo najkasneje do 18. 12. 2015 vrnete na naslov:

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej

Trubarjeva cesta 5

8310 Šentjernej

s pripisom: ZA SEJEM.

Prosimo, da v vlogi (v rubriko Vaše opombe) navedete tudi način plačila, ki ga lahko izvedete na dva (2) načina:

  1. 100% avans za celoletni najem (nudimo vam 10 % popust - rok plačila na datum valute, ne glede na začetek prihodov) – rezervacija prostora za vse, na vlogi označene termine v letu 2016;
  2. plačilo vsakega sejma posebej (rok plačila na datum valute) – ni rezervacije prostora, posameznega stojničarja odgovorni delavec na sejmu razporedi na prosto pozicijo po vrstnem redu prihoda na sejem in izmeri uporabljeno kvadraturo, ki bo podlaga za izstavitev računa.

Vloge so obvezne za vse prodajalce ne glede na način plačila (datume predvidenih prihodov in kvadraturo se vpiše samo v primeru avansnega plačila).

Pogodbe se bodo sklenile samo s tistimi, ki bodo na vlogi označili način plačila 100 % avans.

Popust in rezervacija prostora veljata le, če je spoštovana valuta plačila. V nasprotnem primeru bo stojničar razporejen na prosto pozicijo po vrstnem redu prihoda na sejem.

Rok za vračilo vloge je 18. 12. 2015!

SEJEM_2016-VLOGA.docx

Skladno z 9. členom Odloka o upravljanju tržnice-sejmišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005) je potrebno za prodajo izdelkov na sejmiščno-tržnem prostoru v Šentjerneju pridobiti soglasje Občine Šentjernej, za kar morate na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) plačati upravno takso.

Za izdajo soglasja Občine Šentjernej je zato potrebno pred podpisom pogodbe oz. pred prvim prihodom na sejem plačati upravno takso v višini 22,66 EUR.

Znesek se nakaže na podračun Občine Šentjernej: 0131 9519 0309 146,   referenca: 11-76198-7111002-02, s pripisom »Plačilo upravne takse za sejem 2016«.

V kolikor upravne takse ne boste poravnali, vam bo prodaja na sejmu onemogočena, saj ne boste prejeli soglasja za prodajo.

Brez soglasja VSTOP NA SEJEM NE BO MOŽEN!

Sporočanje sprememb: V kolikor med letom nastanejo kakršnekoli spremembe glede na podpisano pogodbo (npr. sprememba naslova,… ) ste nam to dolžni TAKOJ sporočiti v pisni obliki na naslov JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. oziroma po faksu: 07/39 33 699.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel.št.: 07 39 33 591. Lahko nam pišete po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

V upanju na dobro sodelovanje vas lepo pozdravljamo!

                                                                                 Direktorica:

       Majda Kavšek, dipl.inž.tehnol.prom., l.r.